Sidor

Facebook

måndag 23 december 2013

23 december - julskinkaDet bästa på hela julen är att få äta den där första julskinkssmörgåsen med senap. Det är jul. Jag och min make brukar göra en liten skinka till 1:a advent bara för att få njuta lite extra. Sen blir det en till julafton också. Oftast har jag köpt färdig skinka som ”bara” ska griljeras, Förra året köpte jag en från Hammarby storgård som ligger ett stenkast från där vi bord. Åh gud vilken underbar skinka, det får bli en likadan i år.

Ugnsbakad julskinka

1. Sätt ugnen på 175C.
2. Låt nätet sitta kvar på skinkan.
3. Skölj skinkan i kallt vatten.
4. Stick in en stektermoneter så att spetsen kommer mitt i skinkan.  I en långsmal skinka är det bäst att sticka in termometer från kortsidan, i en hög skinka från ovansidan. Svep in skinkan i aluminiumfolie.
5. Lägg skinkan i en långpanna och ställ in den u ugnen i en varmluftsugn ställer man skinkan mitt i ugnen och i en vanlig ugn i botten.
6. Ta ut när termometern visar 67-69C.
7. Låt skinkan svalna och ta bort nät och svål. Griljera skinkan.

Kokt julskinka
1. Låt nätet på skinkan sitta kvar. Skölj skinkan i kallt vatten.
2. Lägg skinkan Stick in en stektermometer så att spetsen kommer mitt i skinkan.
mät upp och häll på så mycket kallt vatten att det täcker skinkan. Koka upp. Ta bort skummet med en hålslev eller stor sked.
3. Tillsätt 2 tsk salt per liter vatten samt lagerblad 2 st, kryddpepparkorn 12-15 st, lök 1st, och morot 1 st.
4. Lägg på lock och beräkna koktid från det att vattnet kokat upp. Koktiden varierar mellan 40-60 minuter per kg skinka.
5. Skinkan ska sjuda under lock på svag värme så det blir en saftig skinka. När man sjuder är vattnet straxt under kokpunkten och endast någon enstaka bubbla stiger till ytan.
6. Ta upp skinkan ur spadet när termometern visar 67-69C.
7. Låt skinkan svalna, ta bort nätet och svålen. Griljera skinkan.
Griljering
1. Sätt ugnen på 200C.
2. Lägg skinkan i en lånpanna.
3. Blanda äggula och senap 2 msk, pensla på blandningen över skinkan.
4. Sikta ströbröd med en sil över skinkan för en ”brödigare” yta. Vill du ha en mer ”senapig” yta kan du blanda ströbrödet med senapsblandningen och bre på skinkan.
5. Griljera skinkan i mitten av ugnen tills den fått fin färg, cirka 15 minuter. Ställ skinkan att svalna.

The best on the whole holiday season is getting to eat that first christmassandwich with mustard. It's Christmas. My husband and I usually do a little ham to 1st Advent just to enjoy a little extra. Then it will be a Christmas Eve too. Usually I have bought ready- ham "just" be griljeras , Last year I bought one from Hammarby large farm located a stone's throw from where we table . Oh god what a wonderful ham, it may become one like yesterday.

Baked ham
1. Preheat the oven to 175C .
2. Let the network be left on the ham.
3. Rinse the ham in cold water.
4. Insert a meat thermo ether so that the tip comes in the middle of the ham. In a long, narrow ham is best to insert the thermometer from the short side , in a pile of ham from above. Wrap the ham in aluminum foil.
5. Place the ham in a roasting pan and set it u furnace in a convection oven , set the ham in the oven and in a regular oven at the bottom.
6. Take out when the thermometer shows 67 - 69C .
7. Let ham cool oc remove nt and rind . Grill after coating with egg and breadcrumbs buttock.

Boiled ham
1. Let the network on the ham remain . Rinse the ham in cold water.
2. Add the ham Insert a meat thermometer so tip is in the middle of the ham.
3.  heat it up and pour in enough cold water to cover the ham. Bring to a boil. Removing the foam with a ladle or large spoon.
4. Add 2 teaspoons of salt per gallon of water and bay leaves 2 pcs , allspice 12-15 pieces , onion 1st, and carrot 1 pc.
5. Add lids and calculate the cooking time from when the water has boiled. Cooking time varies from 40-60 minutes per kg of ham.
6. The ham should simmer with the lid on low heat so it gets a juicy ham. When simmering, the water shortly below the boiling point and only an occasional bubble rising to the surface .
7. Remove the ham from the broth when the thermometer shows 67 - 69C.
8. Let the ham cool, remove the net and rind. Grill after coating with egg and breadcrumbs buttock.

Browning the top
1. Preheat the oven to 200C.
2. Place the ham in a roasting pan.
3. Mix the egg yolk and mustard 2 tablespoons, brush the mixture over the ham.
4. Aim breadcrumbs with a strainer over the ham for a " hard" surface . Want a more "soft" surface , you can mix the breadcrumbs with mustard mixture and bre on the ham.
5. Grill after coating with egg and breadcrumbs ham in center of oven until nicely browned, about 15 minutes. Set the ham to cool.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar